top of page

POLITYLKA PRYWATNOŚCI

Dla właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe podczas korzystania ze strony internetowej. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, a także obowiązki administratora tych danych, informując jednocześnie o używaniu plików cookies. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Klaudia Józwiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KLAUDIA JÓŹWIAK MAKE-UP ARTIST, z siedzibą przy ul. Glębocka 3/19, 03-287 Warszawa, NIP: 5242883767 (zwana dalej "Właścicielem").

kontakt: studio@klaudiajozwiak.pl

kontakt - The Beauty Artistry: kontakt@thebeautyartistry.pl

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

   - Świadczenia usług sprzedaży szkoleń online,

   - Komunikacji z Użytkownikami,

   - Analizy statystyk i poprawy jakości usług,

   - Marketingu bezpośredniego (za zgodą Użytkownika).

 

2. Oznacza to, że dane te są niezbędne zwłaszcza do:

   - Zawarcia umowy,

   - Dokonania rozliczeń,

   - Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonania usługi,

   - Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach. W przypadku udzielenia zgody, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

 

Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz w realizacji zadań w interesie publicznym, m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczania i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich, a także w zakresie marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

 

III. RODZAJ DANYCH

 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

   a. Dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

      - Imię i nazwisko,

      - Płeć,

      - Adres dostawy,

      - Numer telefonu,

      - Adres e-mail.

   b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

      - Data urodzenia,

      - Numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury),

      - Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

 

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili żądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nie przetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, na przykład wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje usunięcie konta Użytkownika ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie, na przykład co do przetwarzania danych w konkretnej wskazanej celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

6. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może żądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretne dane Użytkownik życzy sobie, aby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

 

V. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego towaru, dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora (dotyczy to Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia RODO.

 

VII. PLIKI COOKIES

 

1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) lub podobne technologie (dalej zwane "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz do dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zazwyczaj nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika, a ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

 

3. Niektóre z plików cookies występujących na stronie internetowej są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany, i są przechowywane na dłuższy czas.

 

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

   - Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia.

   - Cookies trwałe: przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

 

5. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej są ustawiane przez Administratora.

 

6. Wszystkie pliki cookies używane przez niniejszą stronę internetową są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

 

7. Większość Użytkowników i niektóre przeglądarki mobilne automatycznie akceptują pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 

8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby otrzymywać stosowne powiadomienie za każdym razem, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

 

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

 

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

   - Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętywała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

   - Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

   - Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na niej;

   - Rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny;

   - Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

   - Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzania, które obszary strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

link

bottom of page